ชิโอะจิริ

JR สายหลักชูโอ(นาโกย่า-ชิโอจิริ) สำหรับ นากาสึกาวะ/นาโกย่า

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations