เอจิโกะยูซาวะ

JR เจียเว็สึเส้น สำหรับ 宮内(新潟県)/長岡

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 超快速 快速 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations