ซากาเอะ (จังหวัดไอจิ)

นาโกย่าเทศบาลสายเมโจ สำหรับ คานายามะ (ไอจิ)/null/ท่าเรือนาโกย่า

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations