สนามบินฮาเนดะ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินฮาเนดะ-สนามบินฟุกุโอกะ) สำหรับ สนามบินฟุกุโอกะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด SKY ANA JAL SFJ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 20
  SKY
  SKY001
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  20
  ANA
  ANA239
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  25
  JAL
  JAL303
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  35
  SFJ
  SFJ41
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  50
  ANA
  ANA1075
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
 • 7

 • 10
  JAL
  JAL305
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  35
  SKY
  SKY003
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  35
  ANA
  ANA241
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
 • 8

 • 00
  JAL
  JAL307
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  30
  ANA
  ANA243
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
 • 9

 • 00
  ANA
  ANA245
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  05
  JAL
  JAL309
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  15
  JAL
  JAL311
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  20
  SFJ
  SFJ43
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  35
  SKY
  SKY007
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  50
  ANA
  ANA247
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
 • 10

 • 00
  JAL
  JAL313
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  15
  SFJ
  SFJ45
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  30
  ANA
  ANA249
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
 • 11

 • 00
  JAL
  JAL315
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  15
  SKY
  SKY009
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  30
  ANA
  ANA251
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  45
  SKY
  SKY011
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  55
  JAL
  JAL317
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
 • 12

 • 15
  SFJ
  SFJ47
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  25
  ANA
  ANA253
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  35
  SKY
  SKY013
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
 • 13

 • 00
  JAL
  JAL319
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  15
  SFJ
  SFJ49
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  35
  ANA
  ANA255
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  45
  SKY
  SKY015
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
 • 14

 • 00
  JAL
  JAL321
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  20
  ANA
  ANA257
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
 • 15

 • 00
  ANA
  ANA259
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  05
  SKY
  SKY019
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  10
  JAL
  JAL323
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  50
  ANA
  ANA261
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  55
  SFJ
  SFJ51
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
 • 16

 • 00
  JAL
  JAL325
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  05
  SKY
  SKY021
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  25
  ANA
  ANA263
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  55
  JAL
  JAL327
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
 • 17

 • 00
  ANA
  ANA265
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  25
  SKY
  SKY023
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  55
  JAL
  JAL329
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
 • 18

 • 00
  ANA
  ANA267
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  30
  SFJ
  SFJ53
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  40
  SKY
  SKY025
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  45
  JAL
  JAL331
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
 • 19

 • 00
  ANA
  ANA269
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  10
  JAL
  JAL333
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  20
  ANA
  ANA271
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  35
  ANA
  ANA273
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  40
  JAL
  JAL335
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
 • 20

 • 00
  SFJ
  SFJ55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  00
  SKY
  SKY027
  สนามบินฟุกุโอกะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-05-21 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป