สนามบินฮาเนดะ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินฮาเนดะ-สนามบินนางาซากิ) สำหรับ สนามบินนางาซากิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด SNA JAL ANA
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  7

 • 05
  SNA
  SNA31
  สนามบินนางาซากิ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  20
  JAL
  JAL605
  สนามบินนางาซากิ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
 • 8

 • 25
  ANA
  ANA661
  สนามบินนางาซากิ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
 • 9

 • 35
  SNA
  SNA33
  สนามบินนางาซากิ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
 • 10

 • 10
  JAL
  JAL607
  สนามบินนางาซากิ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  50
  ANA
  ANA663
  สนามบินนางาซากิ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
 • 12

 • 45
  JAL
  JAL609
  สนามบินนางาซากิ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
 • 13

 • 00
  SNA
  SNA35
  สนามบินนางาซากิ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  50
  JAL
  JAL611
  สนามบินนางาซากิ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
 • 15

 • 05
  ANA
  ANA1083
  สนามบินนางาซากิ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
 • 16

 • 45
  ANA
  ANA667
  สนามบินนางาซากิ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
 • 17

 • 45
  JAL
  JAL613
  สนามบินนางาซากิ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
 • 18

 • 40
  SNA
  SNA37
  สนามบินนางาซากิ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
 • 19

 • 25
  ANA
  ANA669
  สนามบินนางาซากิ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  30
  JAL
  JAL615
  สนามบินนางาซากิ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
เนื้อหาของตารางเวลา 2022-05-25 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป