สนามบินฮาเนดะ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินฮาเนดะ-สนามบินโออิตะ) สำหรับ สนามบินโออิตะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด SNA ANA JAL
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 25
  SNA
  SNA91
  สนามบินโออิตะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
 • 7

 • 50
  ANA
  ANA791
  สนามบินโออิตะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
 • 8

 • 05
  JAL
  JAL661
  สนามบินโออิตะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
 • 9

 • 55
  SNA
  SNA93
  สนามบินโออิตะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
 • 10

 • 00
  JAL
  JAL663
  สนามบินโออิตะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
 • 11

 • 20
  ANA
  ANA793
  สนามบินโออิตะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
 • 12

 • 10
  JAL
  JAL665
  สนามบินโออิตะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
 • 14

 • 40
  SNA
  SNA95
  สนามบินโออิตะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  45
  JAL
  JAL667
  สนามบินโออิตะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
 • 16

 • 50
  JAL
  JAL669
  สนามบินโออิตะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
 • 17

 • 35
  SNA
  SNA97
  สนามบินโออิตะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
 • 19

 • 15
  ANA
  ANA799
  สนามบินโออิตะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
 • 20

 • 15
  JAL
  JAL671
  สนามบินโออิตะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-05-31 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป