สนามบินฮาเนดะ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินฮาเนดะ-[โอซากะ]อิทามิกูโก) สำหรับ สนามบินโอซากะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ANA JAL

  6

 • 25
  ANA
  ANA985
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  จอง
  30
  JAL
  JAL101
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  จอง
 • 7

 • 00
  ANA
  ANA13
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  จอง
  30
  JAL
  JAL103
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  จอง
 • 8

 • 00
  ANA
  ANA15
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  จอง
  30
  JAL
  JAL107
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  จอง
 • 9

 • 00
  ANA
  ANA17
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  จอง
  30
  JAL
  JAL111
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  จอง
 • 10

 • 00
  ANA
  ANA19
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  จอง
  30
  JAL
  JAL113
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  จอง
 • 11

 • 00
  ANA
  ANA21
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  จอง
  30
  JAL
  JAL115
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  จอง
 • 12

 • 00
  ANA
  ANA23
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  จอง
  30
  JAL
  JAL117
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  จอง
 • 13

 • 00
  ANA
  ANA25
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  จอง
  30
  JAL
  JAL119
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  จอง
 • 14

 • 00
  ANA
  ANA27
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  จอง
  30
  JAL
  JAL121
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  จอง
 • 15

 • 00
  ANA
  ANA31
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  จอง
  00
  JAL
  JAL125
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  จอง
 • 16

 • 00
  ANA
  ANA33
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  จอง
  30
  JAL
  JAL127
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  จอง
 • 17

 • 00
  ANA
  ANA35
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  จอง
  30
  JAL
  JAL131
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  จอง
 • 18

 • 00
  ANA
  ANA37
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  จอง
  00
  JAL
  JAL133
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  จอง
  45
  JAL
  JAL137
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  จอง
 • 19

 • 00
  ANA
  ANA39
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  จอง
  10
  JAL
  JAL139
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  จอง
  15
  ANA
  ANA41
  สนามบินโอซากะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  จอง
เนื้อหาของตารางเวลา 2022-09-28 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป