อุเซ็นชิโทเสะ

JR สายหลักโออุ(ฟุกุชิมะ-โยโกเตะ) สำหรับ ยามากาตะ/ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations