อุโนเบะ

โอซาก้าโมโนเรล สำหรับ สนามบินโอซากะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 36
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
 • 6

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  29
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
 • 7

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
 • 8

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
 • 9

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
 • 10

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
 • 11

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
 • 12

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
 • 13

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
 • 14

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
 • 15

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
 • 16

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
 • 17

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
 • 18

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
 • 19

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
 • 20

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
 • 21

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
 • 22

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  32
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  59
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
 • 23

 • 14
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  โอซาก้าโมโนเรล
  สนามบินโอซากะ