อุโนเบะ

โอซาก้าโมโนเรล สำหรับ สนามบินโอซากะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 36
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  48
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 6

 • 04
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  19
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  29
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  40
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  53
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 7

 • 05
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  16
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  25
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  35
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  45
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  55
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 8

 • 05
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  15
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  25
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  35
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  45
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  55
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 9

 • 05
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  15
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  25
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  35
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  45
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  55
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 10

 • 05
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  15
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  25
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  35
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  45
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  56
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 11

 • 08
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  19
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  31
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  43
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  55
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 12

 • 07
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  19
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  31
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  43
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  55
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 13

 • 07
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  19
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  31
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  43
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  55
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 14

 • 07
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  19
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  31
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  43
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  55
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 15

 • 07
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  19
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  31
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  43
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  55
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 16

 • 07
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  19
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  31
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  43
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  55
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 17

 • 07
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  19
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  31
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  43
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  55
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 18

 • 07
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  19
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  31
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  43
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  55
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 19

 • 07
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  19
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  31
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  43
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  55
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 20

 • 07
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  19
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  31
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  43
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  55
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 21

 • 07
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  19
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  31
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  43
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  55
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 22

 • 07
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  19
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  32
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  45
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  59
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 23

 • 14
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  24
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  36
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  45
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ