อุโนเบะ

โอซาก้าโมโนเรล สำหรับ คาโดม่าชิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 39
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
 • 6

 • 00
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  12
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  24
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  36
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  46
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  55
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
 • 7

 • 06
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  17
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  26
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  34
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  44
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  54
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
 • 8

 • 04
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  14
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  24
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  34
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  44
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  54
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
 • 9

 • 04
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  14
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  24
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  34
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  44
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  54
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
 • 10

 • 04
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  14
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  24
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  34
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  44
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  54
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
 • 11

 • 04
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  14
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  26
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  37
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  48
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
 • 12

 • 00
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  12
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  24
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  36
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  48
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
 • 13

 • 00
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  12
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  23
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  35
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  47
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  59
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
 • 14

 • 11
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  23
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  35
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  47
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  59
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
 • 15

 • 11
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  23
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  35
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  47
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  59
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
 • 16

 • 11
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  23
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  35
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  47
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  59
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
 • 17

 • 11
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  23
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  35
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  47
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  59
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
 • 18

 • 11
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  23
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  35
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  47
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  59
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
 • 19

 • 11
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  23
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  35
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  47
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  59
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
 • 20

 • 11
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  23
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  35
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  47
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  59
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
 • 21

 • 11
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  23
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  35
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  47
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  59
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
 • 22

 • 11
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  23
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  35
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  47
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  58
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
 • 23

 • 10
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  25
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  37
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
  52
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  คาโดม่าชิ
 • 0

 • 02
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  มินามิอิบารากิ (โอซาก้าโมโนเรล)