อุสึโนะมิยะ

JR นิกโกเส้น สำหรับ นิกโก

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations