อุสึโนะมิยะ

JR สายอุสึโนะมิยะ (สายหลักโตโฮะกุ) ‧ JR สายอุเอโนะโตเกียว สำหรับ อุเอโนะ/ชินจูกุ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 37
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 5

 • 40
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 6

 • 14
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 7

 • 01
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  20
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  37
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  48
  普通
  JR上野東京ライン
  ชินากาว่า (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 8

 • 05
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  34
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 9

 • 07
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  23
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 10

 • 21
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 11

 • 16
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 12

 • 17
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 13

 • 18
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 14

 • 16
  普通
  JR上野東京ライン
  อิโต (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 16

 • 10
  普通
  JR上野東京ライン
  โคซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 17

 • 15
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  53
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 19

 • 12
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 20

 • 01
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  49
  普通
  JR上野東京ライン
  โคซุ (ผ่าน อุเอโนะ)