อุสึโนะมิยะ

JR สายอุสึโนะมิยะ (สายหลักโตโฮะกุ) ‧ JR สายอุเอโนะโตเกียว สำหรับ อุเอโนะ/ชินจูกุ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 37
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 5

 • 13
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โอฟูนะ (ผ่าน ชินจูกุ)
  40
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  46
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โอฟูนะ (ผ่าน ชินจูกุ)
  56
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
 • 6

 • 14
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  33
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โอฟูนะ (ผ่าน ชินจูกุ)
  48
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
 • 7

 • 01
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  20
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  37
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  48
  普通
  JR上野東京ライン
  ชินากาว่า (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 8

 • 05
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  16
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  22
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  34
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  54
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
 • 9

 • 07
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  23
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  36
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  57
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
 • 10

 • 21
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  35
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  55
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
 • 11

 • 16
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  35
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  55
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
 • 12

 • 17
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  35
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  55
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
 • 13

 • 18
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  32
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  48
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
 • 14

 • 16
  普通
  JR上野東京ライン
  อิโต (ผ่าน อุเอโนะ)
  35
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  50
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
 • 15

 • 14
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  33
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  55
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
 • 16

 • 10
  普通
  JR上野東京ライン
  โคซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  21
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  37
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  55
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โอฟูนะ (ผ่าน ชินจูกุ)
 • 17

 • 15
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  37
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  53
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 18

 • 02
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  25
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โอฟูนะ (ผ่าน ชินจูกุ)
  38
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุเอโนะ
  50
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โอฟูนะ (ผ่าน ชินจูกุ)
 • 19

 • 12
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  29
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  42
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุเอโนะ
 • 20

 • 01
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  23
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โอฟูนะ (ผ่าน ชินจูกุ)
  37
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุเอโนะ
  49
  普通
  JR上野東京ライン
  โคซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 21

 • 15
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  36
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  49
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
 • 22

 • 19
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  42
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โอมิยะ (ไซตามะ)