อุสึโนะมิยะ

JR สายอุสึโนะมิยะ (สายหลักโตโฮะกุ) ‧ JR สายอุเอโนะโตเกียว สำหรับ คุโรอิโสะ/คาราสุยามะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 16
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
  23
  普通
  JR烏山線
  คาราสุยามะ
  50
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
 • 6

 • 11
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
  14
  普通
  JR烏山線
  คาราสุยามะ
  57
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
 • 7

 • 11
  普通
  JR烏山線
  คาราสุยามะ
  17
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
  38
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
 • 8

 • 02
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
  10
  普通
  JR烏山線
  คาราสุยามะ
  35
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
 • 9

 • 12
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
  49
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
 • 10

 • 21
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
  33
  普通
  JR烏山線
  คาราสุยามะ
  48
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
 • 11

 • 21
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
  46
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
 • 12

 • 20
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
  34
  普通
  JR烏山線
  คาราสุยามะ
  46
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
 • 13

 • 21
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
  45
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
 • 14

 • 18
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
  34
  普通
  JR烏山線
  คาราสุยามะ
  45
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
 • 15

 • 19
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
  23
  普通
  JR烏山線
  คาราสุยามะ
  46
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
 • 16

 • 10
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
  42
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
 • 17

 • 13
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
  35
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
  54
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
 • 18

 • 12
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
  34
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
  51
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
 • 19

 • 20
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
  45
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
  59
  普通
  JR烏山線
  คาราสุยามะ
 • 20

 • 18
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
  40
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
 • 21

 • 00
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
  17
  普通
  JR烏山線
  คาราสุยามะ
  40
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
 • 22

 • 11
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ
  46
  普通
  JR烏山線
  คาราสุยามะ
  51
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  คุโรอิโสะ