อุสึโนะมิยะ

โอกาโมโตะ (จังหวัดโทจิกิ)
สูซูเมะโนมิยะ

JR สายอุสึโนะมิยะ (สายหลักโตโฮะกุ) ‧ JR สายอุเอโนะโตเกียว สำหรับ อุเอโนะ/ชินจูกุ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา รถไฟเร็ว
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 37
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  ชานชาลา: 10番ホーム
 • 5

 • 13
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  โอฟูนะ (ผ่าน ชินจูกุ)
  ชานชาลา: 10番ホーム
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  ชานชาลา: 10番ホーム
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  โอฟูนะ (ผ่าน ชินจูกุ)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 10番ホーム
 • 6

 • 14
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  โอฟูนะ (ผ่าน ชินจูกุ)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 7

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  ชานชาลา: 7番ホーム
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  ชานชาลา: 7番ホーム
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  ชินากาว่า (ผ่าน อุเอโนะ)
  ชานชาลา: 10番ホーム
 • 8

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  ชานชาลา: 7番ホーム
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 10番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  ชานชาลา: 7番ホーム
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 9

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  ชานชาลา: 7番ホーム
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  36
  รถไฟเร็ว
  JR สายโชนันชินจูกุรถไฟเร็ว
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 10

 • 21
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  35
  รถไฟเร็ว
  JR สายโชนันชินจูกุรถไฟเร็ว
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  ชานชาลา: 7番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  ชานชาลา: 10番ホーム
 • 11

 • 16
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  35
  รถไฟเร็ว
  JR สายโชนันชินจูกุรถไฟเร็ว
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 12

 • 17
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  ชานชาลา: 10番ホーム
  35
  รถไฟเร็ว
  JR สายโชนันชินจูกุรถไฟเร็ว
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  ชานชาลา: 10番ホーム
 • 13

 • 18
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  ชานชาลา: 10番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  JR สายโชนันชินจูกุรถไฟเร็ว
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  ชานชาลา: 7番ホーム
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  ชานชาลา: 8番ホーム
 • 14

 • 16
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อิโต (ผ่าน อุเอโนะ)
  ชานชาลา: 7番ホーム
  35
  รถไฟเร็ว
  JR สายโชนันชินจูกุรถไฟเร็ว
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 15

 • 14
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  33
  รถไฟเร็ว
  JR สายโชนันชินจูกุรถไฟเร็ว
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 16

 • 10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 10番ホーム
  37
  รถไฟเร็ว
  JR สายโชนันชินจูกุรถไฟเร็ว
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  ชานชาลา: 7番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  โอฟูนะ (ผ่าน ชินจูกุ)
  ชานชาลา: 10番ホーム
 • 17

 • 15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  ชานชาลา: 7番ホーム
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 8番ホーム
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 18

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  โอฟูนะ (ผ่าน ชินจูกุ)
  ชานชาลา: 7番ホーム
  38
  รถไฟเร็ว
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 10番ホーム
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  โอฟูนะ (ผ่าน ชินจูกุ)
  ชานชาลา: 8番ホーム
 • 19

 • 12
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  ชานชาลา: 7番ホーム
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  สูชิ (ผ่าน ชินจูกุ)
  ชานชาลา: 10番ホーム
  42
  รถไฟเร็ว
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 8番ホーム
 • 20

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  ชานชาลา: 10番ホーム
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  โอฟูนะ (ผ่าน ชินจูกุ)
  ชานชาลา: 7番ホーム
  37
  รถไฟเร็ว
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  โคซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 21

 • 15
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 10番ホーム
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 8番ホーム
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 22

 • 19
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 10番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  ชานชาลา: 10番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2023-09-28 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป