อุสึโนะมิยะ

JR โตโฮะกุรถไฟหัวกระสุน สำหรับ โตเกียว

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด なすの やまびこ つばさ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 27
  なすの
  なすの254号
  โตเกียว
  51
  なすの
  なすの258号
  โตเกียว
 • 7

 • 03
  なすの
  なすの260号
  โตเกียว
  11
  なすの
  なすの262号
  โตเกียว
  23
  やまびこ
  やまびこ202号
  โตเกียว
  35
  なすの
  なすの264号
  โตเกียว
  43
  やまびこ
  やまびこ204号
  โตเกียว
 • 8

 • 11
  やまびこ
  やまびこ206号
  โตเกียว
  23
  つばさ
  つばさ122号
  โตเกียว
  23
  やまびこ
  やまびこ122号
  โตเกียว
  33
  なすの
  なすの268号
  โตเกียว
 • 9

 • 06
  やまびこ
  やまびこ208号
  โตเกียว
  19
  やまびこ
  やまびこ126号
  โตเกียว
  35
  やまびこ
  やまびこ50号
  โตเกียว
  59
  つばさ
  つばさ128号
  โตเกียว
 • 10

 • 12
  なすの
  なすの270号
  โตเกียว
  23
  やまびこ
  やまびこ52号
  โตเกียว
  35
  やまびこ
  やまびこ54号
  โตเกียว
  59
  つばさ
  つばさ132号
  โตเกียว
 • 11

 • 21
  なすの
  なすの272号
  โตเกียว
  35
  やまびこ
  やまびこ134号
  โตเกียว
  58
  つばさ
  つばさ136号
  โตเกียว
 • 12

 • 21
  なすの
  なすの274号
  โตเกียว
  35
  やまびこ
  やまびこ56号
  โตเกียว
  59
  つばさ
  つばさ138号
  โตเกียว
 • 13

 • 21
  やまびこ
  やまびこ212号
  โตเกียว
  35
  やまびこ
  やまびこ58号
  โตเกียว
  59
  つばさ
  つばさ140号
  โตเกียว
 • 14

 • 21
  なすの
  なすの276号
  โตเกียว
  35
  やまびこ
  やまびこ60号
  โตเกียว
  59
  つばさ
  つばさ142号
  โตเกียว
  59
  やまびこ
  やまびこ142号
  โตเกียว
 • 15

 • 21
  やまびこ
  やまびこ214号
  โตเกียว
  35
  やまびこ
  やまびこ62号
  โตเกียว
  59
  つばさ
  つばさ144号
  โตเกียว
  59
  やまびこ
  やまびこ144号
  โตเกียว
 • 16

 • 21
  なすの
  なすの278号
  โตเกียว
  35
  やまびこ
  やまびこ64号
  โตเกียว
  58
  つばさ
  つばさ146号
  โตเกียว
 • 17

 • 21
  やまびこ
  やまびこ216号
  โตเกียว
  35
  やまびこ
  やまびこ66号
  โตเกียว
  47
  つばさ
  つばさ148号
  โตเกียว
  59
  つばさ
  つばさ150号
  โตเกียว
  59
  やまびこ
  やまびこ150号
  โตเกียว
 • 18

 • 21
  なすの
  なすの280号
  โตเกียว
  37
  やまびこ
  やまびこ152号
  โตเกียว
  58
  つばさ
  つばさ154号
  โตเกียว
  58
  やまびこ
  やまびこ154号
  โตเกียว
 • 19

 • 22
  なすの
  なすの282号
  โตเกียว
  50
  やまびこ
  やまびこ218号
  โตเกียว
  59
  つばさ
  つばさ156号
  โตเกียว
  59
  やまびこ
  やまびこ156号
  โตเกียว
 • 20

 • 23
  やまびこ
  やまびこ68号
  โตเกียว
  47
  やまびこ
  やまびこ220号
  โตเกียว
 • 21

 • 10
  やまびこ
  やまびこ70号
  โตเกียว
  35
  つばさ
  つばさ158号
  โตเกียว
  54
  やまびこ
  やまびこ222号
  โตเกียว
 • 22

 • 27
  やまびこ
  やまびこ72号
  โตเกียว
  38
  つばさ
  つばさ160号
  โตเกียว
  54
  やまびこ
  やまびこ74号
  โตเกียว