อุสึโนะมิยะ

โอยามะ
นาสุชิโอะบาระ

JR โตโฮะกุรถไฟหัวกระสุน สำหรับ เซ็นได/ชินอาโอโมริ/ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ยามาบีโกะ ชุบาสะ นาซูโนะ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 53
  ยามาบีโกะ
  やまびこ51号
  โมริโอกะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 7

 • 01
  ชุบาสะ
  つばさ121号
  ชินโจ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  18
  ยามาบีโกะ
  やまびこ201号
  เซ็นได
  ชานชาลา: 1番ホーム
  36
  ยามาบีโกะ
  やまびこ203号
  เซ็นได
  ชานชาลา: 1番ホーム
  54
  นาซูโนะ
  なすの251号
  นาสุชิโอะบาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 8

 • 03
  ยามาบีโกะ
  やまびこ123号
  เซ็นได
  ชานชาลา: 1番ホーム
  03
  ชุบาสะ
  つばさ123号
  ชินโจ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  29
  ยามาบีโกะ
  やまびこ125号
  เซ็นได
  ชานชาลา: 1番ホーム
  43
  ยามาบีโกะ
  やまびこ205号
  เซ็นได
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 9

 • 04
  ยามาบีโกะ
  やまびこ127号
  เซ็นได
  ชานชาลา: 1番ホーム
  04
  ชุบาสะ
  つばさ127号
  ยามากาตะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  21
  นาซูโนะ
  なすの253号
  โคริยามะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  39
  ยามาบีโกะ
  やまびこ53号
  โมริโอกะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  45
  ชุบาสะ
  つばさ129号
  ยามากาตะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 10

 • 11
  นาซูโนะ
  なすの255号
  โคริยามะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  31
  ยามาบีโกะ
  やまびこ55号
  โมริโอกะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  51
  ยามาบีโกะ
  やまびこ133号
  เซ็นได
  ชานชาลา: 1番ホーム
  51
  ชุบาสะ
  つばさ133号
  ชินโจ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 11

 • 07
  ยามาบีโกะ
  やまびこ207号
  เซ็นได
  ชานชาลา: 1番ホーム
  30
  ยามาบีโกะ
  やまびこ57号
  โมริโอกะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  49
  ชุบาสะ
  つばさ135号
  ยามากาตะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 12

 • 07
  นาซูโนะ
  なすの257号
  โคริยามะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  28
  ยามาบีโกะ
  やまびこ59号
  โมริโอกะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  49
  ชุบาสะ
  つばさ137号
  ชินโจ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 13

 • 07
  ยามาบีโกะ
  やまびこ209号
  เซ็นได
  ชานชาลา: 1番ホーム
  30
  ยามาบีโกะ
  やまびこ61号
  โมริโอกะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  49
  ชุบาสะ
  つばさ139号
  ยามากาตะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 14

 • 07
  นาซูโนะ
  なすの259号
  โคริยามะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  29
  ยามาบีโกะ
  やまびこ63号
  โมริโอกะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  49
  ชุบาสะ
  つばさ141号
  ชินโจ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 15

 • 07
  ยามาบีโกะ
  やまびこ211号
  เซ็นได
  ชานชาลา: 1番ホーム
  30
  ยามาบีโกะ
  やまびこ65号
  โมริโอกะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  49
  ชุบาสะ
  つばさ143号
  ยามากาตะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 16

 • 07
  นาซูโนะ
  なすの261号
  โคริยามะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  29
  ยามาบีโกะ
  やまびこ67号
  โมริโอกะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  49
  ยามาบีโกะ
  やまびこ145号
  เซ็นได
  ชานชาลา: 1番ホーム
  49
  ชุบาสะ
  つばさ145号
  ชินโจ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 17

 • 07
  ยามาบีโกะ
  やまびこ69号
  โมริโอกะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  30
  ยามาบีโกะ
  やまびこ147号
  เซ็นได
  ชานชาลา: 1番ホーム
  49
  ยามาบีโกะ
  やまびこ149号
  เซ็นได
  ชานชาลา: 1番ホーム
  49
  ชุบาสะ
  つばさ149号
  ยามากาตะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 18

 • 11
  นาซูโนะ
  なすの263号
  นาสุชิโอะบาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  17
  ยามาบีโกะ
  やまびこ151号
  เซ็นได
  ชานชาลา: 1番ホーム
  32
  ยามาบีโกะ
  やまびこ215号
  เซ็นได
  ชานชาลา: 1番ホーム
  49
  ชุบาสะ
  つばさ153号
  ยามากาตะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 19

 • 05
  นาซูโนะ
  なすの265号
  นาสุชิโอะบาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  17
  ยามาบีโกะ
  やまびこ71号
  โมริโอกะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  31
  ยามาบีโกะ
  やまびこ217号
  เซ็นได
  ชานชาลา: 1番ホーム
  54
  นาซูโนะ
  なすの267号
  นาสุชิโอะบาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 20

 • 08
  ยามาบีโกะ
  やまびこ157号
  เซ็นได
  ชานชาลา: 1番ホーム
  08
  ชุบาสะ
  つばさ157号
  ชินโจ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  25
  ยามาบีโกะ
  やまびこ219号
  เซ็นได
  ชานชาลา: 1番ホーム
  53
  นาซูโนะ
  なすの269号
  นาสุชิโอะบาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 21

 • 10
  ยามาบีโกะ
  やまびこ73号
  โมริโอกะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  23
  นาซูโนะ
  なすの271号
  นาสุชิโอะบาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  33
  ชุบาสะ
  つばさ159号
  ยามากาตะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  49
  ยามาบีโกะ
  やまびこ221号
  เซ็นได
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 22

 • 21
  นาซูโนะ
  なすの275号
  นาสุชิโอะบาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  34
  ยามาบีโกะ
  やまびこ223号
  เซ็นได
  ชานชาลา: 1番ホーム
  53
  นาซูโนะ
  なすの277号
  นาสุชิโอะบาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 23

 • 10
  นาซูโนะ
  なすの279号
  นาสุชิโอะบาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  38
  นาซูโนะ
  なすの281号
  นาสุชิโอะบาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2023-09-27 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป