อาซาฮิคาวะ

JR โจยะสายหลัก สำหรับ นาโยโระ/วักกะไน/อาบาชีรี

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 特急 特別快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations