รินกูทาวน์

JR สายสนามบินคันไซ สำหรับ ฮิเนโนะ/เท็นโนจิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 直通快速 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations