นันบะ (โอซาก้าเมโทร)

OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ สำหรับ มินามิทัตสึมิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 25
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  37
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  48
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  58
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
 • 6

 • 08
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  18
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  28
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  38
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  48
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  58
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
 • 7

 • 08
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  17
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  22
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  27
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  32
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  38
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  43
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  51
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  58
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
 • 8

 • 04
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  11
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  18
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  25
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  32
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  40
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  46
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  52
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  58
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
 • 9

 • 04
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  11
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  18
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  25
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  32
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  40
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  47
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  55
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
 • 10

 • 02
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  10
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  17
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  25
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  32
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  40
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  47
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  55
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
 • 11

 • 02
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  10
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  17
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  25
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  32
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  40
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  47
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  55
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
 • 12

 • 02
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  10
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  17
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  25
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  32
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  40
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  47
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  55
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
 • 13

 • 02
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  10
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  17
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  25
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  32
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  40
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  47
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  55
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
 • 14

 • 02
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  10
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  17
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  25
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  32
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  40
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  47
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  55
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
 • 15

 • 02
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  10
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  17
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  25
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  32
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  40
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  47
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  55
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
 • 16

 • 02
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  10
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  17
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  25
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  32
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  40
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  47
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  55
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
 • 17

 • 02
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  10
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  17
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  25
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  32
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  40
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  47
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  55
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
 • 18

 • 02
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  10
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  17
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  25
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  32
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  40
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  47
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  55
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
 • 19

 • 02
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  10
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  17
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  25
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  32
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  40
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  47
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  55
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
 • 20

 • 02
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  10
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  17
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  25
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  32
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  40
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  47
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  55
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
 • 21

 • 02
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  11
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  21
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  31
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  41
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  51
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
 • 22

 • 01
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  11
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  21
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  31
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  41
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  51
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
 • 23

 • 01
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  11
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  21
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  31
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  41
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
  51
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ
 • 0

 • 01
  普通
  OsakaMetro千日前線
  มินามิทัตสึมิ