นันบะ (โอซาก้าเมโทร)

OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ สำหรับ โนดะฮันชิน

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 25
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  35
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  45
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  55
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
 • 6

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  15
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  25
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  35
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  45
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  55
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
 • 7

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  10
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  15
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  25
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  33
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  41
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  48
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  55
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
 • 8

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  07
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  12
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  17
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  22
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  28
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  35
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  41
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  48
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  55
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
 • 9

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  09
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  24
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  31
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  39
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  46
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
 • 10

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  09
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  24
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  31
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  39
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  46
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
 • 11

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  09
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  24
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  31
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  39
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  46
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
 • 12

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  09
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  24
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  31
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  39
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  46
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
 • 13

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  09
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  24
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  31
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  39
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  46
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
 • 14

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  09
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  24
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  31
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  39
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  46
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
 • 15

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  09
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  24
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  31
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  39
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  46
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
 • 16

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  09
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  24
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  31
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  39
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  46
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
 • 17

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  09
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  24
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  31
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  39
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  46
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
 • 18

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  09
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  24
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  31
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  39
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  46
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
 • 19

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  09
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  24
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  31
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  39
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  46
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
 • 20

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  09
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  24
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  31
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  39
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  46
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
 • 21

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  10
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  17
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  25
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  31
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  37
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  45
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  53
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
 • 22

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  13
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  23
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  33
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  43
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  53
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
 • 23

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  13
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  23
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  33
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  43
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
  53
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน
 • 0

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ
  โนดะฮันชิน