นันบะ (โอซาก้าเมโทร)

โอซาก้าเมโทร สายมิโดซุจิ สำหรับ นาคาโมสุ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 23
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  33
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  43
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  53
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
 • 6

 • 03
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  13
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  23
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  33
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  38
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  44
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  49
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  54
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  59
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
 • 7

 • 04
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  08
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  13
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  18
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  21
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  25
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  29
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  33
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  37
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  40
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  44
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  47
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  50
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  53
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  อาบิโกะ (โอซาก้าเมโทร)
  55
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  58
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
 • 8

 • 00
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  03
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  05
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  07
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  09
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  12
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  14
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  16
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  อาบิโกะ (โอซาก้าเมโทร)
  18
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  21
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  23
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  25
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  27
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  30
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  32
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  34
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินคานะโอะกะ
  36
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  39
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  อาบิโกะ (โอซาก้าเมโทร)
  41
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  43
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินคานะโอะกะ
  45
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  48
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินคานะโอะกะ
  50
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  52
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  54
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  57
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินคานะโอะกะ
  59
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
 • 9

 • 01
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินคานะโอะกะ
  03
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  06
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  08
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  10
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  13
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  15
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินคานะโอะกะ
  18
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  20
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  22
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  25
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  27
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  29
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  32
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  35
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  37
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินคานะโอะกะ
  40
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  43
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  46
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  49
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  52
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  56
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  59
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
 • 10

 • 03
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  07
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  11
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  14
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  18
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  22
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  25
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  29
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  33
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  37
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  40
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  44
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  48
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  52
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  56
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
 • 11

 • 00
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  04
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  08
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  12
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  16
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  20
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  24
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  28
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  32
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  36
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  40
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  44
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  48
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  52
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  56
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
 • 12

 • 00
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  04
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  08
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  12
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  16
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  20
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  24
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  28
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  32
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  36
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  40
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  44
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  48
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  52
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  56
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
 • 13

 • 00
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  04
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  08
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  12
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  16
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  20
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  24
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  28
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  32
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  36
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  40
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  44
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  48
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  52
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  56
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
 • 14

 • 00
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  04
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  08
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  12
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  16
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  20
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  24
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  28
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  32
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  36
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  40
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  44
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  48
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  52
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  56
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
 • 15

 • 00
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  04
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  08
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  12
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  16
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  20
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  24
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  28
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  32
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  36
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  40
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  44
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  48
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  52
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  56
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
 • 16

 • 00
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  04
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  08
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  12
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  16
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  19
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  23
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  27
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  31
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  35
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  39
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  42
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  46
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  50
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  54
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  57
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
 • 17

 • 01
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  05
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  08
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  11
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  14
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  17
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  19
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  22
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  24
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  27
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  29
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  32
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  34
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  37
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  40
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  42
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  45
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  47
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  50
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  52
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  55
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  57
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
 • 18

 • 00
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  02
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  05
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  07
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  10
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  12
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  15
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  17
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  20
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  22
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  25
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  27
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  30
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  32
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  35
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  37
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  40
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  42
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  45
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  47
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  50
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  52
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  55
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  57
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินคานะโอะกะ
 • 19

 • 00
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  02
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  05
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  07
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  10
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  12
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  15
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  17
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  20
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  22
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินคานะโอะกะ
  25
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  27
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  30
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  32
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  35
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  38
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  42
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  45
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  48
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  51
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  54
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  57
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  59
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
 • 20

 • 03
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินคานะโอะกะ
  06
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  09
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  12
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  16
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  19
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  22
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  25
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  28
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  31
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  34
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินคานะโอะกะ
  37
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  40
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  43
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  47
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  50
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  53
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  56
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
 • 21

 • 00
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  04
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  07
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  10
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  14
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  18
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  21
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  25
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  29
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  33
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  37
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  41
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  45
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  49
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  53
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  57
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินคานะโอะกะ
 • 22

 • 01
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  05
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  09
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  14
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  18
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  23
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  27
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  32
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  37
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  42
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  47
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  52
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  57
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
 • 23

 • 02
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  07
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  12
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  17
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  22
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  27
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  32
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  37
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  42
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  47
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  52
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  เท็นโนจิ
  57
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
 • 0

 • 03
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  08
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  ชินคานะโอะกะ
  12
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ
  17
  普通
  OsakaMetro御堂筋線
  นาคาโมสุ