สมาคมโอคายาม่าเที่ยวชมของที่ระลึก

ของฝาก

รายละเอียดจุดท่องเที่ยว

ที่อยู่
Okayama Okayama-shi Kita-ku Korakuen 1-5 map map แผนที่
โทรศัพท์
0862724115
เวลาทำการ
[3 นาฬิกา/2 นาฬิกา1 นาฬิกา นาฬิกา-9 นาฬิกา/3 นาฬิกา0]8 นาฬิกา3 นาฬิกา0 นาที-1 นาฬิกา7 นาฬิกา นาฬิกา3 นาฬิกา0 นาที
[1 นาฬิกา0 นาฬิกา/1 นาฬิกา-3 นาฬิกา/2 นาฬิกา0 นาฬิกา]8 นาฬิกา3 นาฬิกา0 นาที-1 นาฬิกา7 นาฬิกา นาฬิกา00 นาที
วันหยุด
ไม่มี
ที่จอดรถ
มี
ที่สูบบุหรี่
ไม่มี
Wi-Fi
มี
การเข้าร้านโดยใช้รถเข็น
มี
การพาเด็กเล็กเข้าร้าน
มี
การนำเอาสัตว์เลี้ยงเข้าร้าน
มี

แหล่งข้อมูล: NAVITIME JAPAN

การเดินทาง

map map แผนที่

จุดที่ใกล้ที่สุด

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง

     แชร์จุดนี้

     back

     คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดเสร็จสิ้น