นิชิโจไทคิ สาขาใหญ่นิชิโจ

ราเม็ง

รายละเอียดจุดท่องเที่ยว

ที่อยู่
จังหวัดโทยามะเมืองโทยามะโอตากุจิโดริ1-1-7
โทรศัพท์
0764233001
เวลาทำการ
1 นาฬิกา1 นาฬิกา นาฬิกา00 นาที-2 นาฬิกา0 นาฬิกา00 นาที
ที่จอดรถ
ไม่มี
บัตรเครดิต
ไม่มี
ที่สูบบุหรี่
ไม่มี
Wi-Fi
ไม่มี
การพาเด็กเล็กเข้าร้าน
มี

แหล่งข้อมูล: NAVITIME JAPAN

บทความเกี่ยวกับจุดนี้

รีวิว

 • Gorgeously salty!
  5.0 รีวิวแล้ว:2020.02.10
  Nishichō Taiki is a lovely joint, an old shack rubbing shoulders with two larger buildings by the modern city centre of Toyama. Here is the original home of what today is known as Toyama Black. This...
 • Way too salty for our taste!
  3.0 รีวิวแล้ว:2017.02.25
  This restaurant is located in the lower floor of the Toyama station building. There is but only one choice - the Toyama black sauce noodle. It comes in small/medium/large serving sizes.However...
 • Real Toyama Black
  3.0 รีวิวแล้ว:2014.09.12
  Founded in 1947. After the end of the war. Ramen as a side dish of rice. This is a unique ramen of intense saltiness. You will be killed by the saltiness but I wonder this ramen is so delicious.

คะแนนจากนักท่องเที่ยวใน TripAdvisor

ดูเพิ่มเติม

การเดินทาง

จุดที่ใกล้ที่สุด

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง

     พื้นที่อื่นๆ ของโทยามะ

     + -
     back
     open

     สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณ

     แชร์จุดนี้

     back

     คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดเสร็จสิ้น