โบสถ์ฮิโรซากิของสหคริสตจักรแห่งประเทศญี่ปุ่น (Hirosaki Church, United Church of Christ in Japan)

โบสถ์

รายละเอียดจุดท่องเที่ยว

ที่อยู่
จังหวัดอาโอโมริเมืองฮิโรซากิโมโทเทระมาจิ48
โทรศัพท์
0172323971
ที่จอดรถ
มี(8คัน)

แหล่งข้อมูล: NAVITIME JAPAN

รีวิว

 • WALKING THRU TOWN AND THERE IT IS
  5.0 รีวิวแล้ว:2020.01.13
  I had seen the 1/10th scale building and bumped into it in the middle of my walk-about. I did not enter for it isnt my faith and i was heading somewhere else. It is is large enough to see.
 • Elegant and attractive
  3.0 รีวิวแล้ว:2019.11.04
  The design and architecture of the building are western in style. The facade is elegant, attractive, and not imposing. A lovely sight. It is a pity that the church was closed during the time of my...
 • Beautiful ediface
  4.0 รีวิวแล้ว:2015.11.22
  Sighted in late Autumn around 4:30pm, so it was dark and entry to the church wasnt possible. However, from the outside it was quite impressive a facade.

คะแนนจากนักท่องเที่ยวใน TripAdvisor

ดูเพิ่มเติม

การเดินทาง

จุดที่ใกล้ที่สุด

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง

     พื้นที่อื่นๆ ของอาโอโมริ

     + -
     back
     open

     สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณ

     แชร์จุดนี้

     back

     คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดเสร็จสิ้น