บทความที่เกี่ยวข้อง

แผนที่เกี่ยวข้องที่แนะนำ

- เอฮิเมะ PHOTO ALBUM -

banner_photo

วัดริวโคอิน วัดลำดับที่ 6 ในการจาริกแสวงบุญ第六番 龍光院

place

จังหวัดเอฮิเมะเมืองอุวะจีม่าเท็นจินโจ1-1 (นังโยะ / อุวาจิมะพื้นที่)

phone 0895220527

รีวิวของ Ryuko-in Temple

คะแนนจากนักท่องเที่ยวใน TripAdvisor
รีวิวแล้ว:2019/05/08 Impressive hilltop temple
It is a big walk up the multiple stairs from the street, but once there there is a mix of old and restored. Some beautiful timbers and a huge bell. Well worth the look.
รีวิวแล้ว:2020/04/17 宇和島の第六番霊場
JR宇和島駅から歩いて行ける龍光院は四国八十八カ所の第六番霊場。
伊達秀宗公が宇和島城の鬼門の地に建立し、伊達家の祈願寺とした。
長い階段を上がると風が気持ちよく遠くに宇和島城が望めます。
รีวิวแล้ว:2020/03/23 正面石段は111段有るそうです
JR宇和島駅前から宇和島城へ向かう際に寄りました。駅から直ぐの場所に有るお寺です。

今は四国別格二十霊場第六番札所のお寺として有名ですがかつては宇和島伊達家の祈願所として創建された由緒有るお寺です。

とにかく正面石段が大迫力なのでぜひ!

บทความที่แนะนำ

การเดินทาง

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง
     จากสถานีหลัก / สนามบิน

     สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียง

     ร้านอาหารที่อยู่ใกล้เคียง

     โรงแรมที่อยู่ใกล้เคียง

     เอฮิเมะ พื้นที่หลัก

     around-area-map

     ทอดยาวผ่านมุมทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชิโกกุ เอฮิเมะเป็นจังหวัดอุดมสมบูรณ์ที่ประกอบไปด้วยชายฝั่งที่งดงามและใจกลางความเป็นชนบท ที่มีภูเขาหลายลูกเป็นที่ตั้งของวัดทางพุทธศาสนา 26 แห่งที่อยู่ในเส้นทางการแสวงบุญชิโกกุ มัตสึยามะเป็นที่ตั้งของปราสาทหลังยุคศักดินา รวมถึงโดโงะออนเซ็นซึ่งเป็นหนึ่งในบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ อิมาบาริเป็นเมืองในภาคเหนือที่เป็นทางเข้าสู่ชิมาโนะไคโด ถนนที่ตัดผ่านสะพานทั้ง 6 แห่งและหมู่เกาะมากมาย ซึ่งรวมกันเป็นเส้นทางระหว่างชิโกกุและเกาะฮนชูแผ่นดินใหญ่