Cafe Restaurant Garden

คาเฟ่

รายละเอียดจุดท่องเที่ยว

ที่อยู่
จังหวัดคากาว่าคากาว่านาโอชิม่าโจ map map แผนที่
โทรศัพท์
0878923301
วันหยุด
ไม่แน่นอน
ที่จอดรถ
มี(1คัน)
บัตรเครดิต
ไม่มี
Wi-Fi
มี
เมนูอาหารมังสวิรัติ
มี
เมนูภาษาอังกฤษ
มี
สนุกสนานเพลิดเพลินได้แม้ในวันที่ฝนตก
ใช่
การพาเด็กเล็กเข้าร้าน
มี

แหล่งข้อมูล: NAVITIME JAPAN

การเดินทาง

map map แผนที่

จุดที่ใกล้ที่สุด

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง

     แชร์จุดนี้

     back

     คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดเสร็จสิ้น