อุทยานแห่งชาติคิริชิมะยาคุ

สวนสาธารณะ / พื้นที่สีเขียว
อุทยานแห่งชาติในยุคแรกของญี่ปุ่นประกอบไปด้วยพื้นที่คิริชิมะอันมีกลุ่มภูเขาไฟคิริชิมะเป็นศูนย์กลางซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ครอบคลุมจังหวัดคาโงชิมะและจังหวัดมิยาซากิ และยังประกอบไปด้วยพื้นที่อ่าวคินโคของซากุระจิมะ, อิบุสึคิ, ซาตะมิซาคิ เป็นพื้นที่หายากที่มีระบบนิเวศน์วิทยาอันหลากหลายอันเกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหลายต่อหลายครั้งที่สะสมมาจากในอดีตและผลกระทบจากภูเขาไฟระเบิดหรือความต่างของระดับความสูงจากผิวพื้นราบ เป็นต้น นอกจากจะเห็นเป็นพื้นที่ภูเขาไฟ ได้แก่ แอ่งยุบปากปล่องภูเขาไฟ, ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ, ที่ราบสูงอันเกิดจากหินภูเขาไฟ ฯลฯ แล้ว ยังมีแหล่งออนเซ็นกระจายอยู่ทั่วไปอีกด้วย มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาแช่ออนเซ็นตลอดทั้งปี ที่ศูนย์เอโคมิวเซี่ยมเอบิที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่คิริชิมะจะมีแจกแผ่นพับแนะนำการท่องเที่ยวเป็นภาษาต่าง ๆ

รายละเอียดจุดท่องเที่ยว

ที่อยู่
Miyazaki prefecture, Kagoshima prefecture map map แผนที่

แหล่งข้อมูล: NAVITIME JAPAN

บทความเกี่ยวกับจุดนี้

การเดินทาง

map map แผนที่

จุดที่ใกล้ที่สุด

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง

     แชร์จุดนี้

     back

     คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดเสร็จสิ้น