ดันโจงะรัน

สิ่งปลูกสร้าง / ร่องรอยทางประวัติศาสตร์อื่นๆ
1 ใน 2 ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ของศาสนาพุทธนิกายชินกง สถานที่แห่งแรกที่พระอาจารย์คูไค (โคโบไดชิ) สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายชินกง เป็นชื่อเรียกโดยรวมของส่วนของอาณาบริเวณที่มีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 19 หลังซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้ เช่น เจดีย์เนะโมโตะไดโต , โบสถ์ , มิเออิโด ฯลฯ ในจำนวนสถานที่ที่ได้กล่าวมานี้ คนโด ซึ่งอยู่ตรงกลางของวัด จะใช้เป็นสถานที่ซึ่งใช้ประกอบงานพิธีกรรมที่สำคัญต่าง ๆ ของวัดที่ห้องโถงใหญ่รวมของวัดแห่งนี้ โดยมีพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเป็นองค์พระประธานซึ่งปกติจะไม่เปิดให้ผู้คนเข้าสักการะ

รายละเอียดจุดท่องเที่ยว

ที่อยู่
Wakayama Pref. Itogunkouyachou Kouyasan 152 map map แผนที่
วันหยุด
ไม่มี
ที่จอดรถ
มี(10คัน)
บัตรเครดิต
ไม่มี
ที่สูบบุหรี่
ไม่มี
Wi-Fi
มี
สนุกสนานเพลิดเพลินได้แม้ในวันที่ฝนตก
ใช่
การเข้าร้านโดยใช้รถเข็น
มี
การพาเด็กเล็กเข้าร้าน
มี

แหล่งข้อมูล: NAVITIME JAPAN

บทความเกี่ยวกับจุดนี้

กำหนดการเดินทางเกี่ยวกับจุดนี้

การเดินทาง

map map แผนที่

จุดที่ใกล้ที่สุด

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง

     แชร์จุดนี้

     back

     คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดเสร็จสิ้น