ปราสาทมารุงาเมะ

ปราสาท / ซากปราสาท
ปราสาทมารุงาเมะถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 66 เมตรของภูเขาคาเมะยามะซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่กลางที่ราบ ด้วยเหตุนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ปราสาทคาเมะยามะ” ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทกำแพงหินที่เลื่องชื่อ ผู้มาเยือนจะได้ชมสถาปัตยกรรมการก่อหินรูปแบบต่างๆ เช่น การก่อหินแบบอุจิโคมิ-ฮางิ (Uchikomi-hagi) ซึ่งใช้หินที่ผ่านการตัดแต่งเล็กน้อยมาก่อเป็นแนวกำแพง และการก่อหินแบบโนซูระสุมิ (Nozura-zumi) ซึ่งเป็นการก่อโดยใช้หินธรรมชาติที่ไม่ผ่านการตัดแต่ง ฯลฯ ปัจจุบัน ปราสาทมารุงาเมะเป็น 1 ใน 12 ปราสาทของญี่ปุ่นที่ยังมีหอคอยปราสาทดั้งเดิมหลงเหลืออยู่ หอคอยปราสาทดังกล่าวตั้งอยู่บนกำแพงหินที่ว่ากันว่าสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังเป็นหอคอยปราสาทอันงดงามซึ่งมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์และกลมกลืนไปกับธรรมชาติ ส่วนประตูทางเข้าหลักแห่งที่ 1 กับ 2 ของปราสาทก็ได้ถูกกำหนดให้เป็นสินทรัพย์สำคัญทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีโชวะที่ 32 (ค.ศ.1957)

รายละเอียดจุดท่องเที่ยว

ที่อยู่
จังหวัดคากาว่าเมืองมารุกาเมะอิจิบันโจ map map แผนที่
โทรศัพท์
0877253881
เวลาทำการ
9 นาฬิกา00 นาที-1 นาฬิกา6 นาฬิกา นาฬิกา3 นาฬิกา0 นาที (เปิดให้เข้าคนสุดท้าย 1 นาฬิกา6 นาฬิกา นาฬิกา00 นาที)
วันหยุด
ไม่มี
ที่จอดรถ
มี(50คัน)
บัตรเครดิต
ไม่มี
ที่สูบบุหรี่
ไม่มี
Wi-Fi
ไม่มี

แหล่งข้อมูล: NAVITIME JAPAN

บทความเกี่ยวกับจุดนี้

การเดินทาง

map map แผนที่

จุดที่ใกล้ที่สุด

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง

     แชร์จุดนี้

     back

     คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดเสร็จสิ้น