Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

ปราสาทมารุกาเมะ丸亀城

สิ่งปลูกสร้างทางประวัติศาสตร์

ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนที่ราบเนินเขาของคาเมะยามะที่ระดับความสูง 66 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และมีการเรียกด้วยชื่อปราสาทคาเมะยามะเช่นกัน ปราสาทแห่งนี้มีชื่อเสียงจากการใช้หินที่ถูกตัดและผ่านกระบวนการต่างๆ แล้วจึงนำมาเรียงกัน ทำให้เห็นการเรียงหินที่หลากหลาย ที่นี่จึงมีชื่อเสียงในฐานะปราสาทกำแพงหิน หอคอยของปราสาทยังมีกำแพงหินที่กล่าวกันว่าสูงที่สุดในญี่ปุ่นล้อมรอบอีกด้วย ที่นี่ยังเป็นหนึ่งใน 12 หอคอยปราสาทที่ยังคงรักษาสภาพได้จนถึงปัจจุบัน และทำให้เห็นความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมเข้ากับธรรมชาติได้ในปัจจุบัน ประตูโอเทะอิจิโนะมงและประตูโอเทะนิโนะมงนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญของประเทศญี่ปุ่นใน ค.ศ. 1957

place

Kagawa Pref. Marugameshi Ichibanchou

phone 0877220331

บทความที่แนะนำ

รายละเอียด

ที่อยู่

Kagawa Pref. Marugameshi Ichibanchou [ แผนที่ ]

โทรศัพท์

0877220331

วันหยุด
ไม่มี
ที่จอดรถ
มี(50คัน)
บัตรเครดิต
ไม่มี

แหล่งข้อมูล: NAVITIME JAPAN

การเดินทาง

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง

     สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียง

     ร้านอาหารที่อยู่ใกล้เคียง

     โรงแรมที่อยู่ใกล้เคียง

     คากาวะ พื้นที่หลัก

     around-area-map

     คางาวะเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของญี่ปุ่น ถึงที่นี่อาจตั้งอยู่ตรงมุมเล็กๆ ของชิโกกุ แต่ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จากชื่อเสียงของนาโอชิมะ “เกาะแห่งศิลปะ” ในทะเลเซโตะในที่อยู่ระหว่างชิโกกุและฮนชู ห่างออกไปไม่ไกลจากหมู่เกาะคือทากามัตสึ เมืองหลวงของจังหวัดคางาวะที่เก็บเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เอาไว้ในซากปราสาทและสวนริตสึรินที่เป็นทั้งความสุขและความภาคภูมิใจของเมืองนี้ และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นสวนที่ดีที่สุดของประเทศ

     บทความที่เกี่ยวข้อง

     แผนที่เกี่ยวข้องที่แนะนำ

     อัลบั้มของ คากาวะ