วัดคงโงฟุกุจิ

วัด
วัดคงโงฟุกุจิในเมืองโทสะชิมิสุ (เมืองทางตอนใต้สุดของภูมิภาคชูโกกุ) เป็นวัดนิกายชิงงน สายบุซัน ซึ่งตั้งอยู่บนตอนกลางของเนินเขาที่มองเห็นแหลมอาชิซูริในเบื้องล่าง อีกทั้งยังเป็นวัดแห่งที่ 38 ในบรรดาวัด 88 แห่งของภูมิภาคชิโกกุที่มีความเกี่ยวข้องกับโคโบไดชิ (พระอาจารย์คูไค) และรับใบเขียนคำอธิษฐานของผู้จาริกแสวงบุญ ว่ากันว่าในปีโคนินที่ 13 (ค.ศ.822) หลังจากที่พระอาจารย์คูไคได้รับแผ่นป้ายวัดจากจักรพรรดิซางะ (แผ่นป้ายวัดที่จักรพรรดิทรงพระอักษรด้วยพระองค์เอง) พระอาจารย์ก็ได้ทำการแกะสลักเทวรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสามเศียรพันมือและสร้างวัดแห่งนี้ขึ้น ในยุคเฮอัน วัดคงโงฟุกุจิเป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ผู้คนเคารพนับถือ ทั้งคนนำสารของพระสนมเอกในองค์จักรพรรดิโกฟุคาคุสะและอิซูมิ ชิกิบุ (นักกวียุคเฮอัน) ต่างเคยเดินทางมาสักการะวัดแห่งนี้

รายละเอียดจุดท่องเที่ยว

ที่อยู่
จังหวัดโคจิเมืองโทซาชิมีซุอาชิซูริมีซากิ214-1
โทรศัพท์
0880880038
ที่จอดรถ
มี
บัตรเครดิต
ไม่มี

แหล่งข้อมูล: NAVITIME JAPAN

บทความเกี่ยวกับจุดนี้

รีวิว

 • A deeply contemplative temple.
  5.0 รีวิวแล้ว:2019.11.18
  The famous temple 38 on the Shikoku pilgrimage route, revered place of contemplation and blessing. I particularly enjoyed the wild rock garden and the smaller shrines and images of the Buddha sound...
 • Turtle Temple
  5.0 รีวิวแล้ว:2019.05.30
  This temple is only accessible via car. If youre willing to take the drive to the most inaccessible temple on the Shikoku Pilgrimage you will be rewarded with a serene space. Its not busy. Theres...
 • Many buddhas, lots of space
  5.0 รีวิวแล้ว:2017.09.22
  I like this temple of the 88 Pilgrimage Temples of Shikoku very much. It is spacious, has a large pond where on a quiet day the surrounding buildings reflect. Look behind the main temple to see a...

คะแนนจากนักท่องเที่ยวใน TripAdvisor

ดูเพิ่มเติม

การเดินทาง

จุดที่ใกล้ที่สุด

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง

     พื้นที่อื่นๆ ของโคจิ

     + -
     back
     open

     สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณ

     แชร์จุดนี้

     back

     คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดเสร็จสิ้น