ริเวอร์ รีทรีท การาคุ

โรงแรม

รายละเอียดจุดท่องเที่ยว

ที่อยู่
56-2, Kasuga Toyama

แหล่งข้อมูล: NAVITIME JAPAN

รีวิว

 • Quiet riverside inn
  5.0 รีวิวแล้ว:2020.02.13
  Built along a narrow reservoir is a quiet hotel-style inn. Architecture is unfinished concrete exterior/interior (like Ando Tadao style). Lots of original art, including many top Japanese artists...
 • First visit with couple friend
  4.0 รีวิวแล้ว:2019.10.06
  Very relaxing quiet place. Ideal to just, sit, eat and view and do nothing. Surrounded by greenery and cosy ambience. Building from outside is rather grey and concrete feeling. But inside the...
 • Beautiful petite hotel in suburb Toyama
  5.0 รีวิวแล้ว:2019.01.18
  Located outer-skirt of Toyama city, this hotel is sitting along side a quiet river of The Jinzu. Not a convenient place for train travelers, so better go by car (taxi, rent-a-car, etc.). Some rooms...

คะแนนจากนักท่องเที่ยวใน TripAdvisor

ดูเพิ่มเติม

การเดินทาง

จุดที่ใกล้ที่สุด

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง

     พื้นที่อื่นๆ ของโทยามะ

     + -
     back
     open

     สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณ

     แชร์จุดนี้

     back

     คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดเสร็จสิ้น