ยูซานโซ โฮเต็ล

โรงแรม

รายละเอียดจุดท่องเที่ยว

ที่อยู่
1-9-28 Ogoto, Otsu Shiga

แหล่งข้อมูล: NAVITIME JAPAN

รีวิว

 • Just 20 min from Kyoto Station
  4.0 รีวิวแล้ว:2020.10.10
  Ogoto HOT SPRING is the largest hot spring resort just 20min by green color pretty train from Kyoto Station. It is very popular as a hot spring with skin-enriching properties thanks to its high...
 • Lovely Onsen with great views
  4.0 รีวิวแล้ว:2020.01.07
  We booked a ryokan with a private onsen. I thought that if were going to Japan then we must try an Onsen, so when I found this onsen which is halal friendly in their menu and offers a private...
 • Complaint
  1.0 รีวิวแล้ว:2020.01.01
  Room very small and hygiene poor. Bed covers had marks on them! They said halal food when they advertised but when we got there they said you have to order in advance ! As soon as I checked in...

คะแนนจากนักท่องเที่ยวใน TripAdvisor

ดูเพิ่มเติม

การเดินทาง

จุดที่ใกล้ที่สุด

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง

     พื้นที่อื่นๆ ของชิงะ

     + -
     back
     open

     สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณ

     แชร์จุดนี้

     back

     คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดเสร็จสิ้น