Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

มิมูโระ株式会社みむろ

เกี่ยวกับสังคม
place

เกียวโตเมืองเกียวโตชิโมะโย (คาวารามาจิ / ชิโจคาราซูมะพื้นที่)

phone 0753441220

รีวิวของ Mimuro

คะแนนจากนักท่องเที่ยวใน TripAdvisor
รีวิวแล้ว:2017/12/18 High Quality Yukatas, Helpful and Fun Experience
Not interested in the cheap yukatas sold to tourists in touristy areas around Kyoto, we really wanted to find higher quality yukatas and samue (like yukata only with a top and bottom). We discovered...
รีวิวแล้ว:2016/09/23 Everything you need in yukatas and kimonos!
Second visit to Mimuro in three years, this time for a mens kimono. The staff is very friendly and helpful and the lady we met spoke English. I was curious about hakama pants and was informed that...
รีวิวแล้ว:2016/09/06 Found the PERFECT Kimono at the PERFECT price
I was simply thrilled with what I found at this store. They had a wide price range which is perfect so you can come away knowing you spent what you wanted. BUT, with that said the kimono I got is...

บทความที่แนะนำ

การเดินทาง

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง
     จากสถานีหลัก / สนามบิน

     สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียง

     ร้านอาหารที่อยู่ใกล้เคียง

     โรงแรมที่อยู่ใกล้เคียง

     เกียวโต พื้นที่หลัก

     around-area-map

     ร้านน้ำชาไม้ เกอิชา และทิวทัศน์ที่มีความสำคัญทางจิตวิญญาณของเกียวโตทำให้ที่นี่เป็นหัวใจของญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ซึ่งต่างจากโตเกียวอันแสนทันสมัยอย่างสิ้นเชิง แม้จะเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นมานานกว่าหนึ่งศตวรรษ แต่เกียวโตก็รอดจากการทำลายล้างในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ทิ้งไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ที่น่าหลงใหลและสัมผัสได้ทุกครั้งเหลียวมอง ตั้งแต่วัดคินกากุจิที่ชุบทองทั้งหมด ไปจนถึงประเพณีดั้งเดิม เช่น การแสดงเกอิชาและพิธีชงชา ซึ่งยังคงปฏิบัติกันอยู่จนถึงทุกวันนี้

     บทความที่เกี่ยวข้อง

     แผนที่เกี่ยวข้องที่แนะนำ

     อัลบั้มของ เกียวโต