ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ → สวนออกกำลังกายอเนกประสงค์จังหวัดยามากาตะ

ออกเดินทางเวลา
08:39 06/24, 2021
cancel
 1. 1
  08:52 - 15:18
  6h 26min JPY 21,020 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:52
  09:40
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  09:40
  09:56
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  09:59
  11:36
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  14:55
  เท็นโด
  天童
  สถานี
  東口
  14:55
  14:59
  เท็นโดเอกิมาเอะ
  天童駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  15:05
  15:10
  ฮิกาชิฮากะ
  東芳賀
  ป้ายรถบัส
  15:10
  15:18
 2. 2
  11:55 - 15:45
  3h 50min JPY 33,890 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:55
  13:10
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:28
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  13:54
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:04
  15:10
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  西口
  15:10
  15:15
  ชิโตเสะเอกิมาเอะ(ยามากาตะ)
  千歳駅前(山形県)
  ป้ายรถบัส
  15:21
  15:33
  ริสึเกียวมีนามิ
  陸橋南
  ป้ายรถบัส
  15:33
  15:45
 3. 3
  13:45 - 17:45
  4h 0min JPY 32,890 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:45
  14:50
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  15:32
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:00
  17:11
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  西口
  17:11
  17:16
  ชิโตเสะเอกิมาเอะ(ยามากาตะ)
  千歳駅前(山形県)
  ป้ายรถบัส
  17:21
  17:33
  ริสึเกียวมีนามิ
  陸橋南
  ป้ายรถบัส
  17:33
  17:45
 4. 4
  16:30 - 20:34
  4h 4min JPY 32,660 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:30
  17:35
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  18:29
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:45
  20:04
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:05
  20:19
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  20:19
  20:34
 5. 5
  08:39 - 17:10
  8h 31min JPY 283,890
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  08:39
  17:10
zoom bar parts