ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ → หมู่บ้านกระดาษเอจิเซ็นวาชิ (Echizen Washi Village)

ออกเดินทางเวลา
19:49 02/27, 2021
cancel
 1. 1
  20:37 - 00:13
  3h 36min JPY 6,270 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:37
  21:01
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:05
  21:10
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:19
  21:47
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:56
  22:45
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  東口
  22:45
  00:13
 2. 2
  20:17 - 00:13
  3h 56min JPY 6,330 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:17
  20:54
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  20:54
  21:10
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  21:19
  21:47
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:56
  22:45
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  東口
  22:45
  00:13
 3. 3
  20:47 - 01:05
  4h 18min JPY 5,110 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:47
  21:19
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:24
  22:39
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:48
  23:37
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  東口
  23:37
  01:05
 4. 4
  20:22 - 01:05
  4h 43min JPY 5,110 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:22
  21:05
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:24
  22:39
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:48
  23:37
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  東口
  23:37
  01:05
 5. 5
  19:49 - 22:17
  2h 28min JPY 75,900
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  19:49
  22:17
zoom bar parts