ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ → ตึกสถานีเกียวโต

ออกเดินทางเวลา
17:32 03/09, 2021
cancel
 1. 1
  17:36 - 19:02
  1h 26min JPY 6,060 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:36
  18:05
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  18:05
  18:21
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  18:23
  18:57
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  18:57
  19:02
 2. 2
  17:36 - 19:02
  1h 26min JPY 6,000 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:36
  18:01
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:08
  18:14
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:23
  18:57
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  18:57
  19:02
 3. 3
  17:44 - 19:20
  1h 36min JPY 6,060 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:44
  18:24
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  18:24
  18:40
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  18:41
  19:15
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  19:15
  19:20
 4. 4
  17:44 - 19:20
  1h 36min JPY 6,000 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:44
  18:19
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:29
  18:33
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:41
  19:15
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  19:15
  19:20
 5. 5
  17:32 - 19:35
  2h 3min JPY 59,980
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  17:32
  19:35
zoom bar parts