ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ → ฮาชิโมโตะยะ

ออกเดินทางเวลา
03:13 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  06:11 - 09:36
  3h 25min JPY 4,500 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอตะกาวะ
  太田川
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  จินกูมาเอะ
  神宮前
  สถานี
  07:17
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  07:17
  07:24
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  08:57
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:03
  09:13
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  09:13
  09:16
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  09:20
  09:34
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  09:34
  09:36
 2. 2
  06:11 - 09:36
  3h 25min JPY 4,500 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:11
  06:35
  โอตะกาวะ
  太田川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:38
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  จินกูมาเอะ
  神宮前
  สถานี
  06:59
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  06:59
  07:06
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  08:57
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:03
  09:13
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  09:13
  09:16
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  09:20
  09:34
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  09:34
  09:36
 3. 3
  05:24 - 09:36
  4h 12min JPY 3,160 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  05:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  จินกูมาเอะ
  神宮前
  สถานี
  06:09
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  06:09
  06:15
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:31
  07:47
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:04
  08:57
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  08:57
  09:00
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  09:20
  09:34
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  09:34
  09:36
 4. 4
  03:13 - 05:33
  2h 20min JPY 65,000
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  03:13
  05:33
zoom bar parts