ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ → 31 ไอศกรีมโรมันเมืองโกะโบ

ออกเดินทางเวลา
19:41 02/27, 2021
cancel
 1. 1
  19:47 - 00:20
  4h 33min JPY 9,410 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:47
  20:24
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  20:24
  20:40
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  20:41
  21:30
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:46
  22:53
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:55
  23:56
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  23:56
  00:20
 2. 2
  19:47 - 00:20
  4h 33min JPY 9,350 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:47
  20:19
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:33
  20:38
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:47
  21:36
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:46
  22:53
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:55
  23:56
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  23:56
  00:20
 3. 3
  20:47 - 01:27
  4h 40min JPY 9,410 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:47
  21:24
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  21:24
  21:40
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  21:41
  22:30
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:50
  23:58
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:03
  01:03
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  01:03
  01:27
 4. 4
  19:52 - 01:27
  5h 35min JPY 8,920 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:52
  20:40
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  20:40
  20:56
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  20:58
  21:32
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:49
  22:17
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  01:03
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  01:03
  01:27
 5. 5
  19:41 - 23:19
  3h 38min JPY 118,700
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  19:41
  23:19
zoom bar parts