ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ → ฮาเอโนะซากิ

ออกเดินทางเวลา
00:31 04/24, 2021
cancel
 1. 1
  07:35 - 10:48
  3h 13min JPY 36,700 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:35
  09:05
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  09:10
  09:13
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:40
  09:52
  โอมูระเอกิมาเอะ
  大村駅前
  ป้ายรถบัส
  09:52
  09:58
  โอมูระ (จังหวัดนางาซากิ)
  大村(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:58
  10:35
  สวนสนุกเฮาส์เทนบอช
  ハウステンボス
  สถานี
  西口
  10:35
  10:48
 2. 2
  07:35 - 10:50
  3h 15min JPY 36,870 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:35
  09:05
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  09:10
  09:13
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:40
  09:52
  โอมูระเอกิมาเอะ
  大村駅前
  ป้ายรถบัส
  09:52
  09:58
  โอมูระ (จังหวัดนางาซากิ)
  大村(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:58
  10:35
  สวนสนุกเฮาส์เทนบอช
  ハウステンボス
  สถานี
  東口
  10:35
  10:38
  สวนสนุกเฮาส์เทนบอชเอกิมาเอะ
  ハウステンボス駅前
  ป้ายรถบัส
  10:46
  10:47
  ฮาเอโนะซากิสถานีทางเข้า
  南風崎駅入口
  ป้ายรถบัส
  10:47
  10:50
 3. 3
  07:35 - 10:58
  3h 23min JPY 37,050 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:35
  09:05
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  09:10
  09:13
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:40
  10:39
  สวนสนุกเฮาส์เทนบอช (รถบัส)
  ハウステンボス(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  10:39
  10:58
 4. 4
  07:35 - 11:31
  3h 56min JPY 36,990 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:35
  09:05
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  09:10
  09:13
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:40
  10:21
  คาวะทานะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  川棚バスセンター
  ป้ายรถบัส
  10:21
  10:26
  คาวะทานะ
  川棚
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:21
  11:31
  ฮาเอโนะซากิ
  南風崎
  สถานี
  11:31
  11:31
 5. 5
  00:31 - 10:43
  10h 12min JPY 406,710
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  00:31
  10:43
zoom bar parts