ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ → เซฟาอุทาคิ

ออกเดินทางเวลา
23:47 04/23, 2021
cancel
 1. 1
  06:05 - 10:10
  4h 5min JPY 27,720 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  08:15
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:25
  08:35
  อาซาฮิบาชิ
  旭橋
  สถานี
  東口
  08:35
  08:38
  นาฮะสถานีรถโดยสาร
  那覇バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  08:38
  09:15
  บาเท็น
  馬天
  ป้ายรถบัส
  09:45
  10:05
  เซฟาอุทาคิ
  斎場御嶽入口
  ป้ายรถบัส
  10:05
  10:10
 2. 2
  06:05 - 10:10
  4h 5min JPY 27,720 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  08:15
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:25
  08:35
  อาซาฮิบาชิ
  旭橋
  สถานี
  東口
  08:35
  08:38
  นาฮะสถานีรถโดยสาร
  那覇バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  08:38
  09:14
  บาเท็นทางเข้า
  馬天入口
  ป้ายรถบัส
  09:14
  09:18
  บาเท็นทางเข้า
  馬天入口
  ป้ายรถบัส
  09:45
  10:05
  เซฟาอุทาคิ
  斎場御嶽入口
  ป้ายรถบัส
  10:05
  10:10
 3. 3
  06:05 - 10:31
  4h 26min JPY 27,630 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  08:15
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  08:20
  08:25
  สนามบินนะฮะเที่ยวบินภายในประเทศเทอมินอล
  那覇空港国内線ターミナル
  ป้ายรถบัส
  08:55
  09:20
  โคกุบะ
  国場
  ป้ายรถบัส
  09:45
  10:25
  เซฟาอุทาคิ
  斎場御嶽入口
  ป้ายรถบัส
  10:25
  10:31
 4. 4
  06:05 - 10:31
  4h 26min JPY 27,630 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  08:15
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  08:20
  08:27
  สนามบินนะฮะเที่ยวบินระหว่างประเทศเทอมินอล
  那覇空港国際線ターミナル
  ป้ายรถบัส
  08:56
  09:20
  โคกุบะ
  国場
  ป้ายรถบัส
  09:45
  10:25
  เซฟาอุทาคิ
  斎場御嶽入口
  ป้ายรถบัส
  10:25
  10:31
 5. 5
  23:47 - 16:49
  41h 2min JPY 814,370
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  23:47
  16:49
zoom bar parts