ยูนิเวอร์แซลซิตี้ → โอโฮตสึกุทาวเวอร์ชมธารน้ำแข็ง

ออกเดินทางเวลา
11:37 06/19, 2021
cancel
 1. 1
  12:22 - 09:24
  21h 2min JPY 66,600 IC JPY 66,600 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:22
  12:27
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:40
  12:50
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:55
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิซูมิซาโนะ
  泉佐野
  สถานี
  13:38
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:20
  15:35
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:45
  18:30
  สนามบินเมะมัมเป็ตสี
  女満別空港
  สนามบิน
  18:35
  18:38
  女満別空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  19:40
  20:22
  คิตามิสถานีรถโดยสาร
  北見バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  20:22
  20:33
  คิตามิ
  北見
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:46
  07:41
  เอ็นการุ
  遠軽
  สถานี
  07:41
  07:47
  เอ็นการุเทอมินอล
  遠軽ターミナル
  ป้ายรถบัส
  08:00
  09:11
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  09:11
  09:24
 2. 2
  12:07 - 09:24
  21h 17min JPY 56,650 IC JPY 56,642 ต่อรถ 9 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:07
  12:12
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:17
  12:22
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  12:34
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:48
  15:35
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:43
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  15:58
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  15:58
  16:00
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:45
  18:30
  สนามบินเมะมัมเป็ตสี
  女満別空港
  สนามบิน
  18:35
  18:38
  女満別空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  19:40
  20:09
  โทบุ
  東武
  ป้ายรถบัส
  20:09
  20:14
  อิโทชิโนะ
  愛し野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:46
  20:54
  คิตามิ
  北見
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:46
  07:41
  เอ็นการุ
  遠軽
  สถานี
  07:41
  07:47
  เอ็นการุเทอมินอล
  遠軽ターミナル
  ป้ายรถบัส
  08:00
  09:11
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  09:11
  09:24
 3. 3
  07:28 - 13:06
  5h 38min JPY 73,530 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:28
  07:33
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:34
  07:39
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  中央南口
  07:39
  07:44
  โอซะกะมารุบิลดิ้ง (รถบัส)
  大阪マルビル
  ป้ายรถบัส
  07:45
  08:15
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(มินามิเทอมินอล)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  08:15
  08:21
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  10:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:45
  12:30
  สนามบินโอะโฮสึคุมนเบ็ตสึ
  オホーツク紋別空港
  สนามบิน
  12:35
  12:38
  สนามบินมนเบ็สึ
  紋別空港
  ป้ายรถบัส
  12:45
  12:53
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  12:53
  13:06
 4. 4
  07:28 - 13:06
  5h 38min JPY 73,310 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:28
  07:33
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:34
  07:39
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  07:39
  07:49
  โอซากาอูเมดะ
  大阪梅田(阪急線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:50
  08:03
  โฮทารุกะอิเกะ
  蛍池
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:16
  08:19
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  10:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:45
  12:30
  สนามบินโอะโฮสึคุมนเบ็ตสึ
  オホーツク紋別空港
  สนามบิน
  12:35
  12:38
  สนามบินมนเบ็สึ
  紋別空港
  ป้ายรถบัส
  12:45
  12:53
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  12:53
  13:06
 5. 5
  11:37 - 13:45
  26h 8min JPY 610,030
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  11:37
  13:45
zoom bar parts