ยูนิเวอร์แซลซิตี้ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

ออกเดินทางเวลา
23:19 10/31, 2020
cancel
 1. 1
  00:06 - 10:19
  10h 13min JPY 12,770 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:06
  00:11
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:13
  00:19
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:34
  05:09
  ฟุจิ
  富士
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:19
  08:09
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  08:09
  08:14
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  09:30
  10:15
  昇仙峡滝上
  ป้ายรถบัส
  10:15
  10:19
 2. 2
  05:34 - 11:27
  5h 53min JPY 14,390 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:34
  05:39
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:43
  05:48
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:55
  05:58
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:09
  08:09
  ชิซุโอกะ
  静岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:17
  10:30
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  10:30
  10:35
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  10:45
  11:23
  昇仙峡滝上
  ป้ายรถบัส
  11:23
  11:27
 3. 3
  00:06 - 11:27
  11h 21min JPY 14,390 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:06
  00:11
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:30
  00:34
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:00
  05:03
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:09
  08:09
  ชิซุโอกะ
  静岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:17
  10:30
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  10:30
  10:35
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  10:45
  11:23
  昇仙峡滝上
  ป้ายรถบัส
  11:23
  11:27
 4. 4
  06:38 - 12:07
  5h 29min JPY 15,890 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:38
  06:43
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:45
  06:51
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:56
  06:59
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:09
  09:16
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:24
  10:03
  ฮาจิโอจิ
  八王子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:07
  11:14
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  11:14
  11:19
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  11:25
  12:03
  昇仙峡滝上
  ป้ายรถบัส
  12:03
  12:07
 5. 5
  23:19 - 04:40
  5h 21min JPY 181,630
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  23:19
  04:40
zoom bar parts