ยูนิเวอร์แซลซิตี้ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
16:31 10/24, 2020
cancel
 1. 1
  16:42 - 17:53
  1h 11min JPY 990 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:42
  16:47
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:48
  16:54
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:00
  17:40
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  17:40
  17:53
 2. 2
  16:37 - 17:53
  1h 16min JPY 990 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:37
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  16:50
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:00
  17:40
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  17:40
  17:53
 3. 3
  16:37 - 18:00
  1h 23min JPY 1,200 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:37
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  16:50
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:00
  17:40
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  17:40
  17:42
  โอสึสถานี(ชิกะ)
  大津駅(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  17:52
  17:55
  ฮามะโจ(ชิกะ)
  浜町(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  17:55
  18:00
 4. 4
  16:31 - 17:41
  1h 10min JPY 27,150
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  16:31
  17:41
zoom bar parts