ยูนิเวอร์แซลซิตี้ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

ออกเดินทางเวลา
04:27 12/01, 2021
cancel
 1. 1
  05:09 - 08:32
  3h 23min JPY 10,550 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:09
  05:14
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:23
  05:29
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:39
  05:43
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  07:25
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:45
  08:18
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  08:18
  08:32
 2. 2
  05:35 - 08:44
  3h 9min JPY 8,900 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:35
  05:40
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:43
  05:49
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:54
  05:58
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:06
  07:30
  มิฮาระ
  三原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:51
  08:30
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  08:30
  08:44
 3. 3
  05:35 - 08:45
  3h 10min JPY 9,060 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:35
  05:40
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:43
  05:49
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:54
  05:58
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:06
  07:30
  มิฮาระ
  三原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:51
  08:30
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  08:30
  08:33
  สถานีจิเกะ
  寺家駅
  ป้ายรถบัส
  08:42
  08:43
  โทโมมาจิบาชิ
  友待橋
  ป้ายรถบัส
  08:43
  08:45
 4. 4
  05:09 - 08:45
  3h 36min JPY 9,060 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:09
  05:14
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:23
  05:29
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:39
  05:43
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:06
  07:30
  มิฮาระ
  三原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:51
  08:30
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  08:30
  08:33
  สถานีจิเกะ
  寺家駅
  ป้ายรถบัส
  08:42
  08:43
  โทโมมาจิบาชิ
  友待橋
  ป้ายรถบัส
  08:43
  08:45
 5. 5
  04:27 - 08:15
  3h 48min JPY 129,440
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  04:27
  08:15
zoom bar parts