ยูนิเวอร์แซลซิตี้ → AKIZU NO GARTEN

ออกเดินทางเวลา
10:02 10/22, 2020
cancel
 1. 1
  10:09 - 13:25
  3h 16min JPY 4,840 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:09
  10:14
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:19
  10:30
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:33
  12:34
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  12:34
  13:25
 2. 2
  10:59 - 13:49
  2h 50min JPY 5,130 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:59
  11:04
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:18
  11:29
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:32
  13:26
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  13:26
  13:29
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  13:35
  13:46
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  13:46
  13:49
 3. 3
  10:44 - 13:49
  3h 5min JPY 5,130 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  11:19
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:32
  13:26
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  13:26
  13:29
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  13:35
  13:46
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  13:46
  13:49
 4. 4
  10:09 - 13:49
  3h 40min JPY 4,360 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:09
  10:14
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:24
  11:55
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:16
  13:26
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  13:26
  13:29
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  13:35
  13:46
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  13:46
  13:49
 5. 5
  10:02 - 12:06
  2h 4min JPY 50,050
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  10:02
  12:06
zoom bar parts