ภูเขาโคยะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
03:44 10/29, 2020
cancel
 1. 1
  06:13 - 12:08
  5h 55min JPY 10,400 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:13
  06:18
  โกคุราคุบาชิ
  極楽橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:22
  07:01
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  橋本(和歌山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:11
  08:06
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  08:28
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:40
  11:14
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:28
  11:51
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  11:51
  11:59
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  3のりば
  12:00
  12:04
  丸の内(富山県)(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:04
  12:08
 2. 2
  05:27 - 12:24
  6h 57min JPY 10,130 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:27
  05:32
  โกคุราคุบาชิ
  極楽橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:35
  06:24
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  橋本(和歌山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  07:25
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:31
  07:49
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  11:02
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:07
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  12:04
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  12:04
  12:12
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  12:15
  12:21
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  12:21
  12:24
 3. 3
  06:13 - 12:25
  6h 12min JPY 9,630 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:13
  06:18
  โกคุราคุบาชิ
  極楽橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:22
  07:01
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  橋本(和歌山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:11
  08:06
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  08:28
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:40
  11:14
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  東口
  11:14
  11:20
  สถานีคานาซาวะ
  金沢駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  11:20
  12:17
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  12:17
  12:25
 4. 4
  06:13 - 12:25
  6h 12min JPY 9,860 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:13
  06:18
  โกคุราคุบาชิ
  極楽橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:22
  07:01
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  橋本(和歌山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:11
  08:10
  นันบะ (สายนันไค)
  なんば〔南海線〕
  สถานี
  08:10
  08:17
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:18
  08:27
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  สถานี
  08:27
  08:35
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:40
  11:14
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  東口
  11:14
  11:20
  สถานีคานาซาวะ
  金沢駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  11:20
  12:17
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  12:17
  12:25
 5. 5
  03:44 - 09:17
  5h 33min JPY 177,530
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  03:44
  09:17
zoom bar parts