ภูเขาโคยะ → หมู่บ้านกระดาษเอจิเซ็นวาชิ (Echizen Washi Village)

ออกเดินทางเวลา
06:17 03/08, 2021
cancel
 1. 1
  06:44 - 11:48
  5h 4min JPY 7,510 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:44
  06:49
  โกคุราคุบาชิ
  極楽橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:52
  07:38
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  橋本(和歌山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:47
  08:38
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:44
  09:01
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:12
  10:55
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  10:55
  10:57
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  11:17
  11:46
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  11:46
  11:48
 2. 2
  06:44 - 11:48
  5h 4min JPY 7,510 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:44
  06:49
  โกคุราคุบาชิ
  極楽橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:52
  07:38
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  橋本(和歌山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:47
  08:38
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:47
  09:05
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:12
  10:55
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  10:55
  10:57
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  11:17
  11:46
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  11:46
  11:48
 3. 3
  06:21 - 11:48
  5h 27min JPY 6,510 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:21
  06:26
  โกคุราคุบาชิ
  極楽橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:52
  07:38
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  橋本(和歌山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:47
  08:38
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:44
  09:01
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:05
  09:38
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:42
  10:34
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:42
  11:14
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  11:14
  11:16
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  11:17
  11:46
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  11:46
  11:48
 4. 4
  07:08 - 12:37
  5h 29min JPY 6,070 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:08
  07:13
  โกคุราคุบาชิ
  極楽橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:16
  07:55
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  橋本(和歌山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:59
  08:50
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:54
  09:12
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  11:15
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  11:45
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  11:45
  11:47
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  12:07
  12:35
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  12:35
  12:37
 5. 5
  06:17 - 10:12
  3h 55min JPY 98,140
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  06:17
  10:12
zoom bar parts