ภูเขาโคยะ → ฮาชิโมโตะยะ

ออกเดินทางเวลา
08:27 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  08:35 - 11:36
  3h 1min JPY 2,610 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:35
  08:40
  โกคุราคุบาชิ
  極楽橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:44
  09:25
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  橋本(和歌山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
  高田(奈良県)
  สถานี
  10:39
  ซากุระอิ (จังหวัดนาระ)
  桜井(奈良県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:51
  11:11
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  11:11
  11:14
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  11:20
  11:34
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  11:34
  11:36
 2. 2
  08:35 - 11:36
  3h 1min JPY 2,570 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:35
  08:40
  โกคุราคุบาชิ
  極楽橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:44
  09:25
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  橋本(和歌山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  10:15
  ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
  高田(奈良県)
  สถานี
  西口
  10:15
  10:25
  ยามาโตะทากาดะ
  大和高田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:41
  11:11
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  11:11
  11:14
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  11:20
  11:34
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  11:34
  11:36
 3. 3
  08:35 - 11:36
  3h 1min JPY 2,470 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:35
  08:40
  โกคุราคุบาชิ
  極楽橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:44
  09:25
  ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)
  橋本(和歌山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  09:56
  โยชิโนะกุจิ
  吉野口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:14
  10:30
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:34
  10:39
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:47
  11:11
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  11:11
  11:14
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  11:20
  11:34
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  11:34
  11:36
 4. 4
  08:27 - 10:37
  2h 10min JPY 30,700
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  08:27
  10:37
zoom bar parts